Izračun toplotnih izgub - ogrevanje
Toplotne izgube prostora
Zunanja stena ali strop: m2
Notranja stena ali strop: m2
Okna ali vrata: m2
Pod na terenu: m2
Tip izolacije
brez izolacije
slabo (enostavne konstrukcije, stari objekti)
dobro (standardno, skladno z zakonodajo)
zelo dobro (napredne konstrukcije, dvojna izolacija)
Temperature
Željena temperatura prostora: °C
Pričakovana zunanja temperatura: °C
Temperatura sosednjih notranjih prostorov: °C
Prezračevalni dobitki
Površina tal: m2
Višina prostora: m
Število izmenjav zraka: /h
KlimaRent - izposoja klimatskih naprav
Inpro d.o.o. Novo mesto, Loke 4, 8351 Straža
T: +386 7/30-84-850   F: +386 7/30-84-851   E: info@klimarent.com